Tổng lượt: 132911
Đang Online: 2

Hệ thống Camera Trường Mần Non Tương Lai có thể được xem trên thiết bị Điện thoại di động (Smartphone) và Máy tinh

_ Chương trình cho máy tính:                             CMS

_ Chương trình cho điện thoại di động:            vMEyeSuper

 

truong mam non chat luong cao quan 10. truong mam non tuong lai. mam non quan 10. mam non chuan quan 10


Hướng dẫn sử dụng

 

I/ Hướng dẫn chương trình CMS cho máy tính

B1: Download CMS, sau khi download về máy tính, chạy file General_CMS_En…exe

B2: Chọn ngôn ngữ English, xong Bấm Next liên tiếp 3 lần

B3: Chọn đường dẫn cho chương trình

            Mặc định “C:Program FilesCMS”, bấm Next liên tiếp 3 lần

B4: Finish

B5: Chạy chương trình CMS từ màn hình Destop

B6: Chọn ngôn ngữ English

B7: Login vào chương trình với Username: Super

B8: Bên góc phải bên dưới bấm vào

B9: Bấm vào Add Area. Tại ô Zone, dùng tên MamNonTuongLai. Chọn OK!

B10: Chọn MamNonTuonglai vừa tạo, bấm vào ADD DEVICE.

Tại bảng Edit, điền

                                    _ Device Name: MNTL

                                    _ LoginType : Domain

                                    _ Domain: mntl.myq-see.com

                                    _ Port: 34567

                                    _ User Name và Password: Mỗi quý phụ huynh sẽ được cấp ID khác nhau.          

Bấm OK

                                

 

B11: Mở MNTL bên góc trái bên trên để thấy được những camera được cấp quyền.

Dùng chuột kéo camera cần xem vào mản hình ở giữa.

 

 II/ Hướng dẫn chương trình vMEyeSuper cho điện thoại

B1: Tìm, download và cài đặt chương trình vMEyeSuper về điện thoại

B2: Mở chương trình, chọn Device List

B3: Bấm vào dấu "+" bên dưới màn hình

B4: Điền thông tin theo các bước sau

                                    _ Device Name: MNTL

                                   _  Address: mntl.myq-see.com

                                    _ TCP Port: 34567

                                    _ User Name và Password: Mỗi quý phụ huynh sẽ được cấp ID khác nhau.

                                    _ Max Channel : 32

B5: Bấm vào MNTL vừa tạo, chọn Camera cần xem.

 

 

truong mam non chat luong cao quan 10. truong mam non tuong lai. mam non quan 10. mam non chuan quan 10.mam non day tieng anh quan 10.  truong mam non su van hanh quan 10.  truong mam non ngoai ngu quan 10. Mam non. mầm non. truong mam non. trường mầm non. Mam non. mầm non. truong mam non. trường mầm non. giao an mam non. giao an mam non. trường mầm non quốc tế. trường mầm non quốc tế. truong mam non. truong mam non. truong mam non chat luong cao quan 10. truong mam non tuong lai. mam non quan 10. mam non chuan quan 10.mam non day tieng anh quan 10.  truong mam non su van hanh quan 10.  truong mam non ngoai ngu quan 10. Mam non. mầm non. truong mam non. trường mầm non. Mam non. mầm non. truong mam non. trường mầm non. giao an mam non. giao an mam non. trường mầm non quốc tế. trường mầm non quốc tế. truong mam non. truong mam non